Investiční zlato.tv | Investiční zprávy - investiční zlato a stříbro, cena zlata

Investiční tipy

Máte-li zájem o nákup investičního zlata nebo investičního stříbra, podívejte se na náš investiční web zlate-investovani.cz .

Jednou z mnoha předností tohoto webu jsou vždy předem jasné ceny. Cenu, kterou vidíte v košíku v době od 9:00 - 17:00 hod. (doba kdy se fixují ceny kovů) je již konečná, tedy ta, kterou uhradíte za vámi vybrané zboží. U nás nejsou žádné neprůhledné obchody typu  "uhraď zálohu a já ti pak sdělím kolik zaplatíš....cenu vám sdělíme jakmile budeme mít peníze na našem účtu...bez peněz na účtu nefixujeme ceny... atd.."

Zde pár investičních tipů proč je dobré nakupovat investiční zlato a investiční stříbro.

Drahé kovy jako investice mají vlastnost uchovávat hodnotu a nepodléhají velkým cenovým výkyvům, jako je tomu u papírových aktiv.

Investiční zlato a investiční stříbro jako investiční nástroj jsou vhodné pro všechny ty, kteří chtějí, aby jejich peníze nebyly znehodnoceny inflačními vlivy nebo devalvací. Zkrátka pro všechny občany, kteří jsou tímto znehodnocováním peněz trestáni za nezodpovědné hospodaření národních vlád.

Investiční zlato a investiční stříbro se v době velké inflace a devalvace chová jako „magnet“, který přitahuje peníze. Přestože investiční zlato a investiční stříbro se jako základ měn a oběživa v současnosti nepoužívá (zlatý standard byl zrušen v roce 1933), jsou tyto kovy celosvětově uznávány jako vysoce likvidní aktiva a stále větší počet lidí si vytváří vlastní zlatou a stříbrnou rezervu nákupy investičních slitků/cihel a mincí do 100 gramů hmotnosti. Bylo by nesprávné spekulovat na prudký nárůst investičního zlata na základě chování finančních trhů.

Správné investování do investičního zlata a investičního stříbra je dlouhodobou a pravidelnou záležitostí a rovná se spoření si na důchod. Investice do investičního zlata nebo investičního stříbra se podobá uzavření pojistné smlouvy a tak je k tomu třeba i přistupovat.

Pravidelný měsíční drobný nákup investičního zlata zabraňuje velkým jednorázovým finančním výdajům a okamžitě chrání Vaše peníze. Neposlední výhodou investování do fyzického investičního zlata je skutečnost, že zlato je osvobozeno od DPH.

Nejvhodnějšími instrumenty celosvětově uznávanými jsou investiční zlaté nebo stříbrné mince o hmotnosti jedné trojské unce 1 Oz, což odpovídá cca 31 gramům.

Troy ounce - trojská unce, tradiční jednotka hmotnosti zlata, pojmenovaná podle hmotnostní jednotky užívané ve středověku při trzích ve francouzském Troyes. 1 trojské unce = 31,1034807 gramů.

Jednotka Oz /trojská unce/ je základem pro jednoznačné stanovení obsahu zlata či stříbra.

Rozumné je kupovat například nejen jednouncové mince, ale i jejich podíly, které se obchodují v těchto hmotnostech: 1/20 Oz,  1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz. U investičních cihel je zase vhodné budovat si rezervu v sérii od jednogramových do více gramových cihel. Nikdy nevíte, co bude třeba rozměnit a zpětně prodat, a proto je dobré hned si tuto možnost zajistit okamžitě.

Investor, kterému jde o získání co nejlevnějšího množství investičního zlata by se měl snažit nakupovat co největší gramáž v kuse neboť zde je cena na gram nejvýhodnější.

Cena investičního zlata - její vznik a co ji ovlivňuje

Přestože zlato sloužilo jako peníze po dobu 5000 let, v posledních 40 letech převládá snaha ekonomů vytvořit mu mediální obraz komodity. Tyto snahy jsou zřetelné zejména v zemích západních ekonomik. Přes všechnu tuto snahu je stále více zřetelné, že zlato vposlední době stále více hraje opět svou roli, ke které je ideálně svým fyzickým charakterem předurčeno.Ve východním světě je role zlata jako peněz silně zakořeněna.

Zlato je nezničitelné, je ho velice málo a získává se velice nákladně a nedá se vyrobit tak snadno jako se tisknou peníze, jednoznačně je určena jeho ryzost, je snadno zpracovatelné a jednoznačně ideálně dělitelné, kdy každý jeden kus je vždy stejný jako ten další. Pro tyto vlastnosti bylo, je a bude zlato vysoce ceněno jako monetární kov. Do roku 1971 bylo základem celé světové monetární soustavy. Po zásahu prezidenta Nixona roku 1971, kdy zrušil směnitelnost světové rezervní měny za zlato, došlo na světě zatím k největšímu experimentu v dějinách lidstva. Svět začal používat pro zahraniční transakce rezervní měnu, která je podložena slibem vlády USA, že své závazky uhradí včetně úroků. Po tomto aktu začalo zlato neobyčejně silně růst, protože bylo do oběhu vydáváno stále větší množství papírových a elektronických dolarů. Zlato tak dělalo tomuto objemu peněz jen vyúčtování a poukazovalo na to, jak rychle měna znehodnocuje. Během ani ne deseti let vzrostla cena zlata 35 USD za trojskou unci až na 850 USD. Cena zlata se tak zvýšila o 2400%!!! To samozřejmě nemohlo zůstat bez intervencí finančníků a politiků, kteří potřebovali zachovávat dojem, že dolar je nejsilnější světová měna. Přes intervence na trhu dluhopisů a přes razantní zvýšení úrokových sazeb se podařilo tuto krizi dolaru na čas zvládnout a poslat cenu zlata výrazně dolů. Zlato se tak nějakých 20 let drželo na cenách kolem 300 až 400 USD za trojskou unci.

V tomto období začal celý svět používat měny, které jsou kryty pouze slibem té, které vlády své závazky dodržet. Takto vytvářené měny jsou označovány za FIAT, tedy vládami uzákoněná platidla, která se musejí v oběhu a transakcích používat výnosem zákona o státní měně. V tomto období také dochází k výraznému tisku všech měn, které vznikají jako dluh státu nebo občanů, takže peněžní zásoba se zvětšuje a cena zlata začíná opět růst. Od roku 2000, kdy došlo k prasknutí internetové bubliny roste v průměru zlato téměř ve všech světových měnách o 10 až 20% ročně. Tento růst ze zlata dělá jednoznačného vítěze mezi všemi třídami aktiv. Přesto je jeho cena kolísavá a nestabilní.

Jak se ale vlastně stanovuje cena zlata, čím se řídí a jak se dá předvídat? Z výše uvedených faktů je zřejmé, že cenu zlata silně ovlivňují úrokové sazby, objem peněz, které jsou podloženy dluhem a důvěra občanů a organizací v tyto měny. Platí jednoznačně, že čím vyšší úrokové sazby, tím nižší cena zlata a naopak. Zároveň platí, že čím je větší objem peněz a menší důvěra v tyto peníze, tím více roste cena zlata, která poukazuje na snižování jejich hodnoty a kupní síly. Jak se do ceny zlata promítá základní ekonomická poučka poptávka versus nabídka? V současnosti velice málo, protože současný derivátový model obchodování se zlatem umí zajistit naprosto neomezené množství zlata. Zní to jako nesmyslná fantazie? Zdravě myslícímu člověku rozhodně ano.Ovšem skutečnost taková je. Díky tomu, že je možno vytvářet nekonečné množství papírových kontraktů přes půjčené zlato od centrálních bank, je vytvářen dojem, že zlata je dostatek. Logicky potom vyvstává argument, že sice existuje možnost, jak vytvářet nekonečné množství papírového zlata, ale toto naprosto neodpovídá realitě a skutečnému množství fyzického zlata. Tento předpoklad je zcela správný. V současé době se podle obchodníků obchoduje na komoditních burzách zlato v poměru až 100 krát větším, než ho ve skutečnosti ti, co jej prodávají, vlastní. Přestože tento stav již trvá několik desítek let, není to situace trvale udržitelná, což se již v historii ukázalo.

V současné době tedy vidíme, že cenu zlata určují papírové trhy, které jsou fyzickému trhu zlata velice vzdáleny. Přesto však cena investičního fyzického zlata je zatím tímto modelem určována. Otázka je jen, jak ještě dlouho? Stále totiž přibývá vlád, centrálních bank, institucí a občanů, kteří vyměňují papírové peníze za fyzické investiční zlato. Za situace, kdy si stále více států zejména z Asie uvědomuje, že za svou práci a výrobky přijímají stále méně hodnotnou měnu, to není nic překvapivého. Veškeré papírové měny postupně ztrácejí svou kupní sílu, některá rychleji a některá pomaleji. V tomto procesu však paradoxně lépe spravované měny, které drží svou hodnotu déle, za toto platí tím, že firmy z těchto zemí ztrácejí vůči státům s rychleji znehodnocujícími měnami jsou konkurenceschopnost. Jedná se o marný boj, kdy všechny měny postupní musí vůči ostatním znehodnocovat.Tato situace má samozřejmě velký význam na cenu zlata. Cena zlata v tomto procesu nemá příliš na výběr a jde někdy pomaleji, někdy rychleji, ale vždy nakonec vzhůru.To, že v průběhu roku kolísá, stagnuje, rychle se propadá a pomalu opět roste, není nic překvapivého. Politici ani centrální bankéři samozřejmě nechtějí zcela nepokrytě a jednoznačně ukazovat, že měny, které mají na starost špatně spravují. Mají proto mechanismy, díky kterým je možno veškeré komodity přes trh papírových derivátů ovlivňovat tak, aby komodity a mezi nimi především zlato nerostly lineárně a příliš rychle. Díky špatné správě rozpočtů si vlády zvyšují své zadlužení přes vydávání dluhopisů, a potom si centrální banky libovolně tisknout nové peníze. Tím se snižuje kupní sílu peněz, které občané používají a snaží se v nich spořit. Životní úroveň běžných občanů tedy vždy stagnuje a postupně klesá se zvyšujícím se zadlužením státu a novými penězi v oběhu.

Cena investičního zlata je tedy ovlivňována i těmito dalšími faktory. Pro dlouhodobý vývoj budoucí ceny investičního zlata je důležité sledovat vývoj úrokových sazeb a objem nových peněz v ekonomice. V současnosti víme, že americká centrální banka FED, chce držet politiku úrokových sazeb blízko nuly do roku 2014 a většina centrálních bank světa tiskne nové peníze jako o závod. Zároveň většina zemí západního světa neustále zvětšuje svůj dluh a blíží se tak situaci, kdy už nebudou moci dále prodávat své dluhopisy za takových podmínek, kdy jsou schopny své úroky zaplatit. V tomto prostředí investiční zlato nemá příliš na vybranou. Cena investičního zlata tak dlouhodobě a trvale roste a provádí vyúčtování papírovým penězům. Tento stav existuje od roku 1913, kdy americká banka FED začala vydávat americký dolar a začala snižovat jeho kupní sílu. Fakt, že investiční zlato občas musí na chvíli svůj růstový trend zpomalit, je zcela přirozené. Pro ty, kteří tomu nevěří, je třeba se podívat na vývoj ceny investičního zlata za 10 let. Dobře poslouží i 5 letý graf a graf roční. Jakákoli informace o vývoji ceny investičního zlata kratší než 1 rok poslouží jen spekulantům, ale ne těm, kteří se snaží uchovat a zvýšit hodnotu svých úspor a své práce.

 

Banner

ON AIR kalendář

Cena zlata 24 hodin za unci

Cena zlata 24 hodin za unci
Graf vývoje ceny zlata...

Cena stříbra 24 hodin za unci

Cena stříbra 24 hodin za unci
Graf vývoje ceny stříbra...